Aquest edifici es planteja amb la voluntat de mantenir els valors topogràfic i naturals d’una zona que manté una estructura suburbana de reminiscències fortament rurals. Ens agradaria potenciar des de l’edifici les visuals cap a un paisatge molt característic i amb la serralada de fons. La façana nord s’obre amb un criteri de selecció de vistes, potenciant les millors i més llunyanes i evitant la visió de les construccions properes més desafortunades. Els criteris de tancament de la façana sud no són tant en funció de les vistes com de protecció solar.

Els edificis de la carretera es re-dibuixem com els accessos a aquest nou equipament, que no competeix volumètricament amb ells, sinó que s’estén com una continuïtat natural del paisatge un cop has traspassat la frontera de la carretera. Ens agradaria plantejar un tractament de superfície d’aquests edificis preexistents per tal de poder considerar tot com un conjunt d’equipaments integrats que formen part d’un mateix projecte.

Es un edifici que es una gran terrassa conreada. El edifici es pot considerar com una gran massís vegetal que es buida en alguns punts donant lloc a patis, i s’esponja en el seu perímetre per permetre les vistes cap als llocs de paisatge escollits i l’entrada de llum.
La coberta es un jardí que pot se accessible. Es mantenen als arbres existents a la parcel•la.

En quant a la zonificació del programa en planta -1 trobem: el vestíbul, l’espai infantil, treball intern i sala polivalent. En planta –2 trobem: revistes i premsa diària i fons general.
El sistema de coberta i murs verds que plantegem te una forta inèrcia tèrmica i es altament sostenible, alhora que té un escàs impacte visual a l’entorn.

L’edifici compliria amb els requisits d’accessibilitat en totes les seves parts i considerem que es altament sostenible des de la seva mateixa concepció, escàs impacte visual i eficiència energètica dels sistemes tradicionals: ventilacions creuades, protecció i exposició al sol, materials reciclables i estructures reversibles.